Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Sprache wählen

Das Physikalische Kolloquium
im Wintersemester 2018 / 2019

"Symmetries and Their Breaking
in Quantum Field Theories"

Prof. Dr. Andreas Wipf,
Friedrich-Schiller-Universität Jena

21. Januar 2019, 17:00 Uhr,
HS 04 (F.10.01)

  

 

 

 

 

 

Kontakt

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik
und Naturwissenschaften

Raum F.10.04
Gaußstr. 20
42119 Wuppertal

Telefon: +49 (0)202 439-3986

Email:
fk4-info@uni-wuppertal.de