Navigationsweiche Anfang

Navigationsweiche Ende

Kontakt

Bergische Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik
und Naturwissenschaften

Gaußstr. 20
42119 Wuppertal

Fachgruppensprecher:

Prof. Dr. Christian Zeitnitz

Raum: D.09.18
Email. zeitnitz{at}uni-wuppertal.de
Telefon: +49 (0)202-439-3088

Für Studierende: Fachschaftsabteilung Physik

Raum: G.11.43
Email: fachschaftphysik{at}uni-wuppertal.de
Telefon: +49 (0)202 439-3538
Website: physik-fachschaft.uni-wuppertal.de

Sprecher der Fachgruppe Physik

Prof. Dr. Christian Zeitnitz

Tel.: +49-(0)202-439-3088

Raum: D.09.18

eMail: zeitnitz{at}uni-wuppertal.de